Naše vize

Domácí škola Lipka funguje již od roku 2018. Naše vize je připravit děti na výzvy 21. století tím, že:

  • Budujeme jejich charakter a psychickou odolnost.
  • Pomáháme jim získat 8 základních kompetencí, které najdete na webu www.menimeosnovy.cz.
  • Podporujeme objevování a využití jejich potenciálu a jedinečných talentů.
  • Pomáháme jim budovat zdravý vztah k sobě ke svému zdraví.
  • Učíme je pečovat o vztahy, komunikovat své názory s respektem, spolupracovat v týmuproaktivně řešit konflikty.
  • Učíme je mít vztah ke svému okolí a planetě Zemi.
  • Učíme je zdravě využívat moderní technologie a rozvíjet schopnost kritického myšlení.
  • Podporujeme jejich vnitřní motivaci k učení a objevování.

Naši průvodci

Marcela Murgašová

angličtina, hodnotové vzdělávání, emočně-sociální výchova, jóga

Vystudovala jsem Pedagogiku (zaměřeno na osobnostně sociální výchovu) a Sociální pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala sebezkušenostní výcvik v Gestalt terapii, výcvik sociálních dovedností pro lektory primární prevence a mnoho kurzů dramaterapie, muzikoterapie, Pilates, jógy a meditací, nyní jsem v ročním výcviku facilitátora kruhu. 

Učila jsem na 1. i 2. stupni základní škole, působila v organizaci Lata jako dobrovolnice a později členka správní
rady, pracovala na různých pozicích v businessu a od roku 2016 vedu Nadaci BLÍŽSKOBĚ, která se zaměřuje na systémové změny ve vzdělávání a nově jsem lektorem kurzu pro učitele a sociální pracovníky „Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování dítěte.“  

Již delší dobu se toužím vrátit k učení, a tak jsem ráda, že alespoň na pár hodin budu moci pobýt s dětmi v Lipce
a věnovat se venkovnímu bádání, hodnotovému vzdělávání a sociálně emočnímu učení.

V práci s dětmi je pro mě nejdůležitější vytvářet bezpečné prostředí, které považuji za klíčové k tomu, aby se mohl jejich potenciál
rozvíjet naplno. Důležitá je pro mě důvěra a respekt k okolí. 
Jsem šťastnou mámu 3 dětí, s kterými ráda objevuji krajiny vnější i vnitřní. Energii čerpám v přírodě a na ženských kruzích při zpěvu, cvičení a meditaci.

Zuzana Škodová

vedení spolku, projekty, mediální a hudební výchova

Jsem maminka dvou dětí, vystudovala jsem psychologii a absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik.

Moje děti mě přivedly k tématu respektující výchovy. Absolvovala jsem kurzy Respektovat a být respektován a jsem lektorem Výchovy bez poražených od Thomase Gordona.

Zapojuji se do dění v našem městě; jsem například organizátorkou Blešího trhu. Ve svém volném čase se věnuji čtení odborné literatury, mám ráda pokojové rostliny, hlavně sukulenty. Ve svém profesním životě pracuji v oblasti personalistiky.

Věra Froňková –

vedení spolku, biologie člověka, výlety

Jsem máma tří dětí nadšená do Montessori pedagogiky. Přestože jsem vystudovala na VŠ obor Krizová radiologie a toxikologie, také jsem dipl. Zdravotnický záchranář, nic mi do života nepřineslo takové naplnění jako pobývání s dětmi v Montessori prostředí.

Absolvovala jsem kurzy Montessori pedagogiky od společnosti Žijeme Montessori, Montessori Institute Prague, Montessori ČR a kurz Respektovat a být respektován.

Kromě Lipky, pracuji v Praze pro Montessori mateřské centrum.

Libor Froněk –

vedení spolku, matematika, fyzika, angličtina

Jsem vystudovaný učitel předmětů matematika a fyzika, kterou s chutí a inspirací propojuji do reálného života. Učil jsem na 2.stupni základní školy a na středním odborném učilišti v Plzni.
Snažím se o propojení předmětů s praxí a inspiraci čerpám z projektu ,, Učíme se venku,,.


Myslím, že nejen pro domškoláky je učení a uvědomění si věcí kolem nás a propojení abstraktních pojmů s reálnými předměty venku velmi důležité.

S dětmi jsem rád a myšlenka, že děti vyrůstají ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít jejich potenciál, je pro mě zásadní.

Kromě výuky je mojí hlavní náplní obchod v oblasti zdravotnictví, kde se zaměřuji na oblast vzácných onemocnění.

Martina Muchová –

zeměpis

Jsem vystudovaná učitelka kombinace zeměpis – francouzský jazyk. Máma tří dětí. Ráda tvořím a cestuji. Učím na ZŠ v Mníšku pod Brdy na plný úvazek.


Domácí škola Lipka

Máme smíšenou třídu, max. 10ti dětí, druhý stupeň.

Výuka probíhá pondělí až pátek 8:45-12:30 hod. Některé dny jezdíme na výlety, sportovní akce nebo se podle zájmu potkáváme při různých příležitostech.

Aktivně se podílíme na dění a akcích ve městě (Knoflíkový trh, Bleší trh atd.).

V rámci domškoláctví jsme zastřešeni ZŠ Mozaika z Rychnova nad Kněžnou, na přezkoušení k nám přímo do třídy jezdí paní z asociace domácího vzdělávání. Děti tak jsou přezkušovány ve známém prostředí stále stejným člověkem.

Školné

Měsíční školné (příspěvky spolku) nastavujeme individuálně, podle zapojování rodiče do výuky. Plné školné nepřesahuje čásku 6.000 Kč/měsíc.

Děti se k nám mohou přidat celoročně, momentálně máme volná 2 místa pro druhý stupeň.

Rodiče se u nás pravidelně zapojují do dění školy, účastní se jako lektoři výuky, jezdí s dětmi na výlety nebo se podílí na administrativě atd.

V případě zájmu pište na: trida@jinakaspolu.cz, moc rádi si s vámi domluvíme osobní setkání, provedeme vás třídou a probereme společně možnost připojit se k nám.


Fotogalerie

Přechodový rituál (2. stupeň)
Národní muzem Pardubice
Výtvarka – graffiti
Adapťák (ZOO Chvojenec, Národní hřebčín Kladruby)