Jak to všechno začalo…


Klub domácích školáků Lipka založily tři maminky v roce 2018. Chtěly jsme, aby se naše dětí vzdělávaly jinak a v menším kolektivu. Klub fungoval pod spolkem Oáza, který má na Mníšku dlouhou tradici a pořádá pravidelné aktivity pro širokou veřejnost.

V roce 2021 jsme přešli pod nový spolek J.A.S, Jinak a spolu, který vznikl s cílem zaměřovat se na vzdělávání předškolních a školních dětí. Tento rok, tj. 2023 přišla i otázka, jestli ve vzdělávání našich dětí, které nám mezitím vyrostly, pokračovat i v rámci 2. stupně. Od září 2023 tedy navazujeme a otevíráme i vzdělávání v rámci 2. stupně.