Školné


Měsíční školné je 5.500 Kč. Rodič se také zapojuje do další činnosti školy: např. asistence ve třídě, účastí na výletech atd.