O nás


Klub domácích školáků Lipka založily tři maminky v roce 2018. Chtěly jsme, aby se naše děti vzdělávaly jinak a v menším kolektivu. Klub fungoval pod spolkem Oáza, který má na Mníšku dlouhou tradici a pořádá pravidelné aktivity pro širokou veřejnost. V roce 2021 jsme přešly pod nový spolek JaS (Jinak a spolu) z.s., který vznikl s cílem zaměřovat se na vzdělávání předškolních a školních dětí. V roce 2023 přišla i otázka, jestli ve vzdělávání našich dětí, které nám mezitím vyrostly, pokračovat i v rámci 2. stupně. Od září 2023 tedy navazujeme na tradici Lipky a otevíráme i vzdělávání v rámci 2. stupně.