Naše vize

Domácí škola Lipka funguje již od roku 2018. Naše vize je připravit děti na výzvy 21. století tím, že:

  • Budujeme jejich charakter a psychickou odolnost.
  • Pomáháme jim získat 8 základních kompetencí, které najdete na webu www.menimeosnovy.cz.
  • Podporujeme objevování a využití jejich potenciálu a jedinečných talentů.
  • Pomáháme jim budovat zdravý vztah k sobě ke svému zdraví.
  • Učíme je pečovat o vztahy, komunikovat své názory s respektem, spolupracovat v týmuproaktivně řešit konflikty.
  • Učíme je mít vztah ke svému okolí a planetě Zemi.
  • Učíme je zdravě využívat moderní technologie a rozvíjet schopnost kritického myšlení.
  • Podporujeme jejich vnitřní motivaci k učení a objevování.

Naši průvodci

Marcela Murgašová

angličtina, hodnotové vzdělávání, emočně-sociální výchova, jóga

Vystudovala jsem Pedagogiku (zaměřeno na osobnostně sociální výchovu) a Sociální pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala sebezkušenostní výcvik v Gestalt terapii, výcvik sociálních dovedností pro lektory primární prevence a mnoho kurzů dramaterapie, muzikoterapie, Pilates, jógy a meditací, nyní jsem v ročním výcviku facilitátora kruhu. 

Učila jsem na 1. i 2. stupni základní škole, působila v organizaci Lata jako dobrovolnice a později členka správní
rady, pracovala na různých pozicích v businessu a od roku 2016 vedu Nadaci BLÍŽSKOBĚ, která se zaměřuje na systémové změny ve vzdělávání a nově jsem lektorem kurzu pro učitele a sociální pracovníky „Trauma
respektující přístup jako řešení náročného chování dítěte.“  

Již delší dobu se toužím vrátit k učení, a tak jsem ráda, že alespoň na pár hodin budu moci pobýt s dětmi v Lipce
a věnovat se venkovnímu bádání, hodnotovému vzdělávání a sociálně emočnímu učení.

V práci s dětmi je pro mě nejdůležitější vytvářet bezpečné prostředí, které považuji za klíčové k tomu, aby se mohl jejich potenciál
rozvíjet naplno. Důležitá je pro mě důvěra a respekt k okolí. 
Jsem šťastnou mámu 3 dětí, s kterými ráda objevuji krajiny vnější i vnitřní. Energii čerpám v přírodě a na ženských kruzích při zpěvu, cvičení a meditaci.

Zuzana Škodová

vedení spolku, projekty, mediální a hudební výchova

Jsem maminka dvou dětí, vystudovala jsem psychologii a absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik.

Moje děti mě přivedly k tématu respektující výchovy. Absolvovala jsem kurzy Respektovat a být respektován a jsem lektorem Výchovy bez poražených od Thomase Gordona.

Zapojuji se do dění v našem městě; jsem například organizátorkou Blešího trhu. Ve svém volném čase se věnuji čtení odborné literatury, mám ráda pokojové rostliny, hlavně sukulenty. Ve svém profesním životě pracuji v oblasti personalistiky.

Věra Froňková –

vedení spolku, biologie člověka, výlety

Jsem máma tří dětí nadšená do Montessori pedagogiky. Přestože jsem vystudovala na VŠ obor Krizová radiologie a toxikologie, také jsem dipl. Zdravotnický záchranář, nic mi do života nepřineslo takové naplnění jako pobývání s dětmi v Montessori prostředí.

Absolvovala jsem kurzy Montessori pedagogiky od společnosti Žijeme Montessori, Montessori Institute Prague, Montessori ČR a kurz Respektovat a být respektován.

Kromě Lipky, pracuji v Praze pro Montessori mateřské centrum.

Domácí škola Lipka

Máme smíšenou třídu, max. 12ti dětí, druhý stupeň.

Výuka probíhá pondělí až pátek 8:00-14:00 hod. Některé dny jezdíme na výlety, sportovní akce nebo se podle zájmu potkáváme při různých příležitostech.

Aktivně se podílíme na dění a akcích ve městě (Knoflíkový trh, Bleší trh atd.).

V rámci domškoláctví jsme zastřešeni ZŠ Mozaika z Rychnova nad Kněžnou, na přezkoušení k nám přímo do třídy jezdí paní z asociace domácího vzdělávání. Děti tak jsou přezkušovány ve známém prostředí stále stejným člověkem.

Školné

Měsíční školné (příspěvky spolku) nastavujeme individuálně, podle zapojování rodiče do výuky.

Děti se k nám mohou přidat celoročně, momentálně máme volná 2 místa pro druhý stupeň.

Rodiče se u nás pravidelně zapojují do dění školy, účastní se jako lektoři výuky, jezdí s dětmi na výlety nebo se podílí na administrativě atd.

V případě zájmu pište na: trida@jinakaspolu.cz


Fotogalerie

Přechodový rituál (2. stupeň)
Národní muzem Pardubice
Výtvarka – graffiti
Adapťák (ZOO Chvojenec, Národní hřebčín Kladruby)